2013

Dr Hummel Zoltán

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Egészség, blog, mikrorostos, immunrendszer, bélflóra helyre állíáts, méregtelenítés, mikrorostos gél, prim protein, béltisztítás

Gyógyítható-e a rák 3 perc alatt? 6.rész.

Nem hiszem, hogy kvantummechanikai energia átadással vagy kézrátétellel lehetne súlyos betegségeket gyógyítani.  Természetesen vannak kivételek, lehet ilyen eset is, de ez nagyon ritka. Erről írok lejjebb.

Ha a különleges gyógyítási eseteket tudományos igénnyel akarjuk tanulmányozni, akkor a sok összetevős, önszerveződő, kaotikus rendszerek tulajdonságaival kell tisztában lennünk. A kvantummechanika csak az egyedek közötti energia-átadásnál és rezonanciáknál játszik szerepet. De önmagával az energia-átadással még nem érthetjük meg a teljes folyamatot.

Miért kevés a kvantummechanika egyedül. Mert az egyes energiacsomagok, kvantumok igen kis energiával bírnak önmagukban. Sok kis kvantumenergiának kell összeadódnia ugyanazon a helyen ugyanazon a pillanatban, hogy az maradandó változást eredményezzen. Hogy ugyanabban a pillanatban ugyanolyan állapotban legyen minden részvevő, ahhoz koherens állapotban kell lennie a teljes rendszernek az összes részvevővel. Ehhez az állapothoz teljes zavarmentesség kell. Ritkán érhető el az önszerveződő kaotikus rendszerekben, de nem lehetetlen!

A gázlézerekben hoztak létre legrégebben koherens állapotot a gázkisülésű lézercsövekben. A mai fizikai laborokban ma már ez rutin feladat.

Nézzük meg, hogy vizes rendszerekben, ahol a részvevő egyedek vízmolekulák, van-e esély ilyen együtt-rezgő, zavarmentes, koherens állapot létrehozására.

Hosszú éveket töltöttem egyetemi biofizikai laborokban a biológiai sejtekben található víz szerkezetének kutatásával. A sejtekben különös, egyedi szerkezetekben szerveződnek a vízmolekulák, a minden sejtben megtalálható sejtvázat alkotó fehérje hálózat köti, rendezi és szervezi a vízmolekulákat egy géles, kocsonyás állapotba. Jómagam, tiszteletből, az első munkahelyem első professzorának, Ernst Jenőnek a szóhasználatát használom erre a vízszerkezetre, egyszerűen csak azt mondom rá, hogy kötött víz (bound water). Ahány kutató foglalkozott ezzel a vízzel, annyi elnevezést adtak neki. A kötött víz szerkezete nagyon bonyolult mintázatot vehet fel. De egyszerűen jellemezve: ezt az önszerveződő vízszerkezetet a vízmolekulákat összekötő hidrogénhidas hálózat szervezi, rendezi, melyben az egyes vízmolekulák e hidrogén-hídkötések mentén rezeghetnek és e tengelyek körül foroghatnak. Mint a rezgések, mint a forgások kvantumosan gerjeszthetők, már nagyon kicsi, a szobahőmérsékletnek megfelelő, de határozott, fix energiájú ütközésekkel is.

Agyunk 90%-a, izmaink 80%-a kötött víz. Meggyőződésem, hogy agyunkban a hidrogén-hídkötések egyedi rezgési mintázataiban tárolódnak a napi élményeink és az nem véletlen, hogy agyunkban ilyen sok a kötött víz. Hosszú távú memóriaként csak akkor működhetnek e vízszerkezetek, ha képesek koherens rezgési és forgási állapotokat fenntartani önmagukban.

Mint említettem, a vízmolekulákat összekötő H-hidakban rezgések gerjeszthetők, melegítve őket tovább gerjeszthetők, a rezgés amplitúdója a gerjesztések során egyre nő, még végül a kötés el is szakad, ha túlmelegítjük. Mi a helyzet a vízmolekulák H-hidak körüli forgásával? E forgások is kvantumosan gerjeszthetők, de itt nincs szakadás, a forgás tovább és tovább gerjedhet. Képzeljük el, hogy a H-hidas vízszerkezetünkben, ugyanabban az irányban pörögnek az egymás-melletti vízmolekulák.  Képzeljük még azt is el, hogy azonos fázisban van a pörgésük minden pillanatban.

Mit jelent az azonos fázis?

Ha négy–öt gyerek hintázik a játszótéren együtt, akkor megkérjük őket, nehogy egyszerre lökjék magukat, mert akkor azonos fázisban lennének, és ekkor olyan nagy erők lépnének fel egy pillanatban, hogy könnyen kidőlhet a hintákat tartó szerkezet. A vízmolekulák forgásánál mondjuk, megjelölnénk a molekula azonos pontját, ha azok a pontok minden pillanatban azonos pozícióban, mondjuk, 12 óránál vannak, akkor egy fázisban van valamennyi forgó molekula. Fentebb már említettem azokat az önszerveződő rendszereket, amelyben koherencia van, a koherencia feltétele az összehangolt, azonos fázisú mozgások jelenléte az összetevők együttesében, jelen esetünkben a vízmolekulák között.

Egyik előző cikkemben említettem a dinamikus gravitáció jelenségét. Ha tömeggel rendelkező anyagot megforgatunk, akkor a környezetében nagyobb gravitációs teret lehet mérni. A forgás tehát növeli a gravitációs kölcsönhatás erősségét. Minél jobban pörgetünk, annál nagyobb gravitációt gerjesztünk.

Az imént arra a következtetésre jutottunk, hogy a rezgéseknél a kötés elszakadása szab határt az energia fokozásának. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy tényleg nincs határa a forgási energia fokozásának? Határtalan energia nincs az Univerzumban! Ha ezeket a kérdéseket feszegetjük, előbb-utóbb eljutunk a fekete lyukakhoz.

Mi az a fekete lyuk?

A csillagászok eljutottak már oda, hogy tudják, hogyan születnek és miként halnak meg a csillagok. Azt mondják, hogy a csillag egy fekete lyukként „leheli ki páráját”. Amikor már kezd kihűlni egy csillag, mert nincs elég belső tűz benne, ami fenntartja a térfogatát, akkor a csillagot alkotó anyagi részecskék között az összehúzó gravitációs erő érvényesül és zsugorodni kezd. A vég utolsó előtti pillanatában Röntgen sugarakat bocsát ki magából, majd nagy örvényléssel, a maradék anyagot,energiájával együtt, elnyeli, nagy örvénylés közepette, a fekete lyuk. A fekete lyuk közepén egy véges kiterjedésű húrszerkezet rezeg. E húrszerkezet rezgéseiben elnyelődik a maradék csillagenergia és a rezgési mintázataiban pedig tárolódik az elnyelt információ. Ezt nem én mondom, hanem a jelen kor elméleti fizikusai és kvantum információval foglalkozó mérnökei állítják. Stephen Howking  pedig azt állítja, hogy a fekete lyukon „repedések” keletkeznek és sugárzások formájában „elszivárognak lassan a húrrezgésekben tárolt információk. Ezt Howking sugárzásnak nevezték el. Nincs még egységes elmélet, sok még a vitás kérdés, de mi ebbe ne menjünk bele.

Videó a fekete lyukról

Jól látható a centrumból kilövellő Röntgensugár és az örvénylő, elnyelődő anyag

De miért idéztem a csillagászok elméleteit?

Hogy visszajuthassak kedvenc témámhoz az önszerveződő kaotikus rendszerekhez! A kaotikus rendszerek egyik alaptörvénye azt állítja, hogy ami megvalósul nagyban, az megvalósul kicsiben is! Mire gondolok? Arra, hogy a fekete lyuk effektus nemcsak csillagászati méretekben valósulhat meg, hanem emberi- és molekuláris méretekben is!

A következő videót két lett fiatalember vette fel egy jégtáblákkal borított folyó közelében. Az, hogy ez egy földi léptékű fekete lyuk volt, nem lehet bizonyítani, mert nem volt a fiúk kezében Röntgen- illetve Gamma-sugárzásmérő. De azt fényesen bizonyítja a felvétel, hogy az örvény gravitációs, szippantó, ereje félelmetes, ahogy a legnagyobb jégtáblákat bedarálja a víz örvénylése.

Örvénylés egy folyóban

Lehet, hogy még egy tudományos szenzációt is fellibbent a Torinói lepel?

Fentebb már említettem a sejtjeinkben található H-hidas kötött vízszerkezetekről és az ezekben fellelhető rezgésekről és forgásokról. Ez a vízszerkezet egy rendezett víz szerkezete. Minél nagyobb benne a rend, annál jobban elérhető általa a koherens állapot. Ez a békés állapot csak úgy maradhat fenn sokáig, ha külső erők, zavarok, nem zavarják meg. Ahhoz, hogy egy emberi testben kialakulhasson a legkiterjedtebb koherens állapot, ahhoz a test hordozójának nagyon jól kell táplálkoznia, nagyon jól, szeretettel és békében kell minden gondolatának megszületnie, és a lelkében olyan végtelen alázatnak és hitnek kell „működnie”, amely állapotot csak igen kevés, úgynevezett „szent emberek” képesek elérni. A forgási állapot növelésénél kérdeztem azt, hogy van-e határa a forgási energia növelésének? Most azt kérdezem meg, hogy van-e határa a szentéletűségnek? A válaszom ugyanaz: a nagy-energiájú, koherens állapot csak egy fekete lyukban való elnyelődésben végződhet. Jézus mennybemenetelét, húrok által kifeszített információs és energiatároló mezőbe való átmenetét, egy fekete lyuk jelenséggel lehet magyarázni? A mennybemenetel előtt viszont egy jelentős Röntgen- illetve Gamma-sugárzásnak kellett fellépnie. Lehet, hogy ezt igazolja a Torinói lepelbe beégett mintázat, Jézusról készült utolsó Röntgenkép?

Eddig egy-egy szentéletű embert elszigetelve élőként irt le a történelem. De élhet-e szentéletükén egy nagyobb közösség? Közkézen forog egy írás egy Thaiföldi Nan nevű városról, ahol nincs temető és az ott született lakók néhány órával a haláluk beállta után eltűnnek. Ezt jómagam nem hiszem, inkább egy turistacsalogató marketingfogásnak tartom.

Visszatérve a rák eltüntetésére pillanatokon belül. Ezt is nagyon nehezen tudom elképzelni. Csak a „szentélethez” nagyon közeli emberek csoportja tud esetleg minden ezredik esetben valami hasonló gyógyítást elérni, abban az esetben, ha maga a páciens is közel szentéletű és képesek együtt egy közös koherens állapotot létrehozni.