2013

Dr Hummel Zoltán

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Dr Hummel Zoltán a Mikrorostos gél feltalálója, a béltiszttás, méregtelenítés, bélflóra helyreállítás és székletszaályozás szakértője.

Egészség, blog, mikrorostos, immunrendszer, bélflóra helyre állíáts, méregtelenítés, mikrorostos gél, prim protein, béltisztítás

Tényleg gyógyítható a rák... 3.rész

 

Képzeljünk el egy kisülési csövet, amelyben több milliárd gázrészecske össze-vissza ütközik egymással, gerjesztődnek, majd fényt bocsájtanak ki és így világit a cső. Ilyen például a neoncső is. Valaki kitalálta, hogy tegyenek a cső két végébe egy- egy tükröt, az egyik legyen félig áteresztő, amelyik a fény egy részét visszaveri, a másik részét átengedi. Mivel a fény hullámtermészetű, a csőben oda-vissza verődve kialakul egy úgynevezett állóhullám. Ez a kialakult állóhullám rendszer úgy összeszervezi a milliárdnyi gázmolekulákat, hogy mindegyik közülük tudja, hol és mikor kell neki begerjedni, és fényt kibocsájtani. A félig áteresztő tükör azon oldalán, amely átereszti a fényt, olyan tulajdonságú fényt kapunk, amely előtte ismeretlen volt. A lézer felfedezése nélkül ezt a fény típust nem ismerhettük volna meg. A gázmolekulák a lézer csőben nagy rendezettséget mutatnak, de az általuk létrehozott, a csövet elhagyó fény viszont időben mutat olyan rendezettséget, ami előtte nem volt ismert. Ezt a típusú rendezettséget koherenciának nevezzük. Azt az útszakaszt, amelyet a fény azonos hullámhosszal tesz meg, koherencia hossznak nevezik. A lézerrel egyedülállóan hosszú koherencia hosszat tudunk elérni. A hagyományos fénynek nagyon rövid a koherencia hosszuk, ezért tű fotonoknak is hívják a hagyományos fény részecskéit, kvantumait. Míg a lézer fénynek hosszú hullámzó fonálra emlékeztet a foton képe, amelyben több foton egymáshoz „simul”, egymás „farkába kapaszkodik”. A lézer fény időben és térben sokáig rendezett, koherens!

A terápiában dolgozó gyógyítók észrevették, hogy a nagyobb rendezettségű fénnyel besugározva a beteg testrészeket, javítható a gyógyulás esélye. Ezért a lézert a felszíni, kozmetikai lézereket terápiás céllal használják. Ismerek olyan magyar találmányt, amelynek segítségével a lézer elemlámpa méretben is kivitelezhető.

A polarizált fény más, mint a lézer fény. A polarizáltsággal is növelhető a fény rendezettsége, de csak térben, időben nem. (A koherencia hossz változatlan.)

Az időbeli rendezettség a ritmus, az ütem, a lüktetés és még sok más szóval jellemezhető tulajdonság nagyon fontos az összes önszerveződő rendszernek. Ilyen önszerveződő rendszer a mi szervezetünk is, de az összes élő szervezet is. Ezek a rendszerek maguk szervezik önmagukat. Ezekben a rendszerekben minden folyamat ciklusokban szerveződik. A ciklus mindig újra és újra, ugyanabba az önmagát megismétlő folyamatba hajtja a rendszer összes résztvevőjét. A ciklus egy mintát követ, ezt nevezhetjük Isteni parancsnak is, ez a minta minden ciklusban ismétlődik, ha viszont valami külső erő kilendíti a mintát követő ciklusból a rendszert, akkor a visszacsatolás megszűnik és egy másik ciklust kapcsol be, egy helyreállító ciklusokból felépülő mechanizmust. Alapjában ilyen egyszerűen működünk, ciklusokból, mintákból, visszacsatolásokból, és egymásba kapcsolódó nagyobb ciklusokból. A ciklusok ideje a tized másodperctől a napi, vagy a havi ciklusokig, de akár nagyobb ciklusokig is terjedhet.

A ciklusoknak van még egy nagyon fontos tulajdonsága, a rezonancia! Az azonos ciklusú események akár egymástól távol is képesek a rezonanciára, ha esetleg „kiestek volna a ritmusból”, újra helyre rázódhatnak. Az önszerveződő rendszereknél tehát a rezonancia is egy fontos, nélkülözhetetlen tulajdonság.

Mi köze a hálának, a szeretetnek, az alázatnak, a türelemnek, a jóságnak a koherenciához?

Volt egy nehézsorsú, orosz biofizikus barátom, akinek sikerült egy amerikai munkahelyet találnia. Az új munkahelyén többen azzal foglalkoztak, hogy különböző EKG-jeleket matematikai módszerekkel elemezve értelmeztek. Ezt a kaliforniai intézetet úgy hívták, hogy Institute of HeartMath. Ebben az intézetben dolgozott Gregg Braden is, aki bemutatta azt a 3 perces kínai rákgyógyítást, aminek apropójából, elkezdtem ezt a többrészes dolgozatomat írni. A barátom révén jobban betekintést nyerhettem az intézet munkájába.

Nagyon érdekes felfedezéseket tettek. Nekem az tetszett legjobban, hogy grafikonokon látványosan kimutatták az EKG-görbékből matematikai módszerekkel nyert másik görbéken, hogy a pillanatnyi lelki állapotunk mennyire nyomon követhető. Az a görbe, ami mutatta a lelki különbséget tulajdonképpen az EKG-görbében történő változásokat mutatta. Ha valaki stresszes vagy frusztrált lelki állapotban volt, akkor a görbéje elég kaotikus, szőrős megjelenést mutatott. Ha ugyanaz a páciens megnyugodott, szeretetet és hálát érzett a szívében, akkor a nyert görbéje kisimult és harmonikus képet mutatott.  Ha ránéztünk ezekre a görbékre, akkor láttuk, hogy koherenciát mutat. Egyenletes hullámok követik egymást.

Ha megmérjük a pulzusunkat, akkor az egy átlagot jelent, mivel két szívverés között eltelt idő sohasem ugyanaz, mindig változik. Ha szeretet és jóság járja át szívünket, akkor kiegyensúlyozott ciklikusságot mutat a pulzus változása: nagyjából ugyanannyi idő múlva visszatérünk a kezdeti pulzusszámhoz újra és újra, ritmikusan. Ha viszont benne élünk a mai világ forgatagában, akkor ez a ritmikusság hiányzik a szívűnkben, helyette szőrös összevisszaság az uralkodó jel.

A szívünk elektromos ingerlése, amelynek hatására a szív izomzata összehúzódik, és vért pumpál az erekbe, az úgynevezett szinusz csomóból indul ki. A szinusz csomó több sejtből áll, ezek a sejtek önszerveződő módon, egymással összehangolva produkálják az elektromos jeleiket, ha nem vagyunk jó lelki állapotban, akkor az összehangoltság csorbát szenved. A bennünk végigfutó összes idegsejt produkál elektromos jelet, ha a fejünkre felszerelnek elektródákat, akkor az agyunk idegsejtjei által produkált elektromos jeleket érzékelhetjük az EEG-görbéken. Ha kiegyensúlyozott lelki állapotban vagyunk, akkor az agyi jeleink is kisimultabbak. Ha valaki vallásos lelki beállítottságú, annak sokkal könnyebb olyan koherens lelki állapotba kerülnie, amelyben jobban tud figyelni a munkájára, jobb hatékonysággal működik a vérkeringése, szervezettebb az immunrendszere. A gondolkodó, intelligens embernek ezek szerint előnyös a vallásos beállítottság? Zaklatott aggyal, a földi problémák tömkelegével nehéz gondolatilag szárnyalni. Agyi, lelki, koherencia nélkül, nem nagyon lehet hosszú koherens gondolatokat egymásba fűzni, nem nagyon lehet teljesen új összefüggéseket felfedezni.  Most úgy eszembe jut, hogy oly korban éltem én, mikor az iskolában azt hallottam, hogy a buta emberek mákonya a vallás. Gondoljunk bele, egy buta ember képes elhagyni a földi gondok szintjét, képes gondolatilag és lelkileg a magaslatokban röpködni, közel Istenhez?

Az viszont érdekes és elgondolkodtató, hogy életünk utolsó felvonásában, mikor már feladtunk minden földi célunkat, mikor már el kell szakadnunk a földi gondoktól, legtöbben Istenhez fordulunk.